Hiusalan opettaja

Location Savonlinna
Company Adecco

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

HIUSALAN OPETTAJAA

vakinaiseen virkaan 1.8.2021 alkaen.

Opettajan työnkuvaan kuuluu hiusalan opetus- ja ohjaustehtävät, koulutuksen suunnittelu ja toteutus verkossa sekä muissa oppimisympäristöissä. Hiusalan toimintaympäristöjen ja pedagogiikan kehittäminen tulee olemaan keskeinen osa haettavan opettajan työtä. Opettajan tehtävään kuuluu kiinteästi työpaikoilla tapahtuvaa oppimisen ohjaamista sekä näyttöjen arviointia. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.

Työssä menestyminen edellyttää kykyä hallita laajasti tutkinnon perusteiden mukaiset oppisisällöt, rakenteet ja kokonaisuudet. Ennakkoluuloton, rohkea ja kehitysmyönteinen asenne ovat tärkeässä roolissa työssä menestymiselle. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja pedagogisia taitoja tuottaa oppimateriaalia ja opettaa verkkoympäristössä. Toivomme hakijalta toimialan trendien tuntemusta meillä ja maailmalla sekä tuoretta kokemusta työelämästä.

Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kehittämismyönteisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 ) mukainen ammatillisen tutkinnonosien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi estenomi (AMK), pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta tai soveltuva erikoisammattitutkinto, esimerkiksi hiusalan erikoisammattitutkinto tai hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Tiimipäällikkö Vesa Väänänen, p

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta

Overview

Location(s) Schaumanintie 1, 57200 Savonlinna, Finland
Job Type Full-Time, Permanent
Job Starts Immediately
Job Expires in 1 m and 18 d
Job ID #576333
Company Adecco (18 more jobs)

Job Kiwi Tip - There is no need to provide bank account details or payment to any person or organization when applying for a job.Job Kiwi is not responsible for the content of any external websites linked to or referenced on this site and recommends that all job applications are made via the ‘Apply now’ button above. If you have concerns about any job you see on jobkiwi.com, please report the job to our Support Center.

Similar Jobs in Savonlinna

Sosiaali- ja terveysalan opettaja
Adecco Savonlinna 12 days ago 12d

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia…

Matkailu- ja ravintola-alan verkko-opettaja
Adecco Savonlinna 12 days ago 12d

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia…

Join Job Kiwi
and Apply Today!

Free Registration. Free Professional Resume. Free Advertising. Free Job Application.
Register